Praktisk info

Til dagligt:

  • Der serveres morgenmad til de børn, der ikke har spist hjemmefra.
  • Børnene tilbydes formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.
  • Bank på døren og gå selv ind.
  • Vend bilen nede på vendepladsen / i vores indkørsel.
  • Tjek opslagstavlen for nye beskeder.

Ulykkesforsikring:

I skal sørge for, at jeres barn har en ulykkesforsikring ved jeres eget forsikringsselskab. Ring evt. og rådfør jer med jeres eget forsikringsselskab.

Kommunalt tilsyn:

Kommunen fører pædagogisk tilsyn med de private pasningsordninger på samme måde, som man gør med den kommunale dagpleje, både med anmeldte og uanmeldte besøg.

Kontrakt:

Når vi bliver enige om, at jeres barn skal passes i Skrubsakken, aftaler vi en startdato og laver en pasningskontrakt. Den underskrevne pasningskontrakt samt ansøgning om tilskud skal efterfølgende godkendes ved kommunen.

Der kan ikke gives tilskud, før godkendelse fra kommunen foreligger, hvorfor det er vigtigt at vi får sendt ansøgningen afsted i god tid, og helst 6-8 uger inden ønsket startdato.

Når godkendelsen foreligger, får vi begge tilsendt bekræftelse fra kommunen via e-boks.