Priser

Pris pr. måned:
Egenbetaling: 3.390 kr.
Indbetaling i alt: 9.800 kr.

Tilskud fra kommunen: 6.410 kr.

Prisen reguleres årlig 1. januar.

Betalingen skal være til rådighed på min konto senest d. 1. i hver måned.
Betalingen foregår alle årets 12 måneder.


Århus Kommune udbetaler tilskud til pasning af barnet til jer forældre, dette indsættes på jeres nemkonto den sidste hverdag i måneden.

Hvis I er berettigede til fuld eller delvis økonomisk friplads, har I desværre ikke mulighed for at få friplads, hvis I vælger en privat pasningsordning, da kommunen kun yder økonomisk støtte til kommunale pasningstilbud. Århus Kommune sætter nogle rammer for pasningsaftalen, bl.a. at der også betales for juli måned, selv om der afholdes ferie. I modtager fortsat det fulde kommunale tilskud under ferie.

Pasningsaftalen kan opsiges med 2 måneders varsel den 1. eller 16. i måneden.