Ved sygdom

Hvis jeg bliver syg, eller jeg er nødt til at tage barnets første sygedag, vil i blive kontaktet ml. 5.45 – 06.30. Jeg tilbyder ikke gæstepasning. Der ydes ikke refusion for de dage jeg er syg, ligesom kommunen heller ikke kræver dele af tilskuddet betalt tilbage.


Hvis børnene bliver syge

Jeg vil gerne vide besked, så tidligt som muligt, når dit barn er blevet syg, og derfor ikke kan komme, gerne inden kl. 08.00.

Et rask barn, er et barn der kan følge en dagligdag på lige vilkår med de andre børn.

Jeg følger sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til hvornår et barn er frisk til at komme i pasningstilbud efter sygdom.

Mere info på www.sundhed.dk